• ดูหนัง Kull The Conqueror (1997) คนมหากาฬผ่าแผ่นดินเดือด